Welcome to TestMNL

Suck F*#K test repeat testmnl.org

Halos 90% kada araw na nagpopositibo sa HIV sa Pilipinas ay mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki.
Alam mo ba ang iyong status?

Get Tested
Stay Safe
Live Positively

Ano ang TestMNL?

Ang TestMNL ay inisyatibo ng LoveYourself at APCOM na humihikayat sa mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki na magpasuri para sa HIV. Nagbibigay din kami ng mga impormasyon na may kinalaman sa kalusugang pansekswal para sa iyo at sa iyong mga katalik.

Ikaw man ay single, may karelasyon, nagiging bahagi ng tatluhan o maramihang pagtatalik, o kaya ay paiba­-iba ng ka­-sex, anuman ang iyong posisyon, o role, ibabaw ka man o ilalim, lahat tayo ay nangangailangan ng pangangalaga sa ating sekswal na kalusugan. Kung ikaw ay aktibo sa sex, bukod sa paggamit ng condom at water­based lubricant, kinakailangan mo nang regular na pagpapasuri para sa HIV.

Ang maagang pagkakatuklas ng HIV sa iyong sistema ay makatutulong upang mapangalagaan ang iyong immune system at mapalakas ito. Sa modernong paraan ng pangangalaga sa ganitong karamdaman at pag­-inom ng gamot na ARV (antiretroviral), maaaring maging malusog sa pamamagitan ng pagbabantay sa virus na nasa iyong katawan.

Sa TestMNL, mabibigyan namin kayo ng impormasyon sa pagpapasuri at masisiguro naming makatatanggap kayo ng lahat ng impormasyong makatutulong sa’yo at sa iyong mga nakakatalik.

Simple lang: Suck.F*#k.Test.Repeat.

Video@TESTMNL SEE ALL
Video@TESTMNL Tignan lahat