Kontakin

Kontakin

Kung ikaw ay may iba pang tanong tungkol sa TestMNL, isulat sa ibaba ang iyong katanungan o mensahe. Subalit kung ito ay tungkol sa pagpapa­test, mangyaring puntahan o tawagan ang mga nakalistang klinika na nabanggit.