Magpa-deliver ng libreng party Packs ngayon!

Magpa-deliver ng libreng party Packs ngayon!

Nagpaplano ba kayo ng party? Siguradong kakailanganin mo ng maraming condom at lubes. Siguradong hindi lahat ay nagdadala ng condom at lube kaya kailangan mo itong ihanda. Maaaring mag-deliver ang TestMNL ng party packs sa inyong lugar,

Sagutan ang mga impormasyon sa ibaba at ang TestMNL na ang bahala sa inyong supplies. Tinitiyak naming magiging kompidensyal ito. Huwag ding mag-alala dahil hindi rin lantad ang pagkakabalot sa iyong party pack.. Ang pagpapadala ng party pack ay limitado sa Metro Manila lang.

Ano ang makikita mo sa loob ng Party Packs?

  1. 15 Condoms
  2. 15 water-based lubricants o pampadulas
  3. 5 TestMNL pansamantalang tattoo
  4. 5 TestMNL stickers
Address kung saan ipapadala
Pilipinas