Pagiging Pribado

Polisiya

Ang LoveYourself, bilang kinatawan ng TestMNL ay tinitiyak na magiging pribado at sikreto ang iyong kalagayan o status. Isinasaad dito ang aming dedikasyon na mapanatili ang pagiging pribado nito. Nais naming ilatag kung paano gagamitin ang mga impormasyon na nakukuha namin dito sa website.

Ano ang mga impormasyon na aming kinokolekta?

Hinihingi sa website na ito ang inyong impormasyon gaya ng pangalan o e-­mail address pero maaari niyo rin namang bisitahin ang site na ito nang pribado at hindi nagbibigay ng impormasyon.

Para saan ang mga nakukuha naming impormasyon?

Ang mga nakukuha naming impormasyon ay para lang mapabuti ang aming website. (Patuloy naming pinapabuti ang aming website mula sa mga nakukuha naming feedback mula sa inyo).

Paano namin pinangangalagaan ang inyong detalye?

Nagsasagawa kami ng iba’t­-ibang paraan ng seguridad upang mapanatiling protektado ang inyong detalye sa tuwing kayo ay naglalagay ng inyong impormasyon.

Gumagamit ba kami ng cookies?

Hindi

Binabahagi ba namin ang inyong impormasyon sa iba?

Hindi namin ibinebenta, pinapalit, o nililipat o binabahagi sa ibang grupo ang inyong mga impormasyon. Maliban lamang sa mga pinagkakatiwalaang 3rd party na tumutulong sa aming website na kinukumpirma rin naman na pangangalagaan ang inyong pribadong impormasyon. Maaari ring ibigay namin ang inyong impormasyon sakaling ito ay hingin ng batas, o kung kinakailangan para pangalagaan ang aming karapatan o karapatan ng iba, ari-­arian o seguridad, o kaya ay ipatupad ang polisiya ng aming website. Gayunman, maaaring gamitin ang ilang impormasyon na hindi magpapakita sa inyong pagkakakilanlan para sa marketing at advertising o iba pang gaya nito.

Third Party Links

Tuwi­-tuwina, sa aming diskresyon, may mga ibang grupo o third party links na matatagpuan sa aming site. May sarili silang patakaran at maaaring iba ang kanilang polisiya sa usaping privacy. Walang kinalaman o responsibilidad ang aming site sa kanilang mga gawain. Gayunman, nais naming pangalagaan ang aming integridad kaya’t bukas kami sa inyong mga mensahe o komento sa nilalaman ng kanilang links o site.

Ang inyong Pahintulot

Sa pagbisita sa aming site, pinahihintulutan niyo ang aming pribadong polisiya.